Veikla kitais klausimais

Veikla kitais klausimais

Donorystė

2022 m. lapkričio 22 d. pasirašiau ir palaikiau projektą dėl numanomo sutikimo donorystei modelio. Pagal Lietuvoje šiuo metu taikomą organų donorystės modelį, žmogus, norintis po mirties tapti potencialiu organų donoru, turi pasirašyti sutikimą ir gauti Donoro kortelę. Tuo tarpu pagal numanomo sutikimo donorystės modelį visi šalies piliečiai yra laikomi potencialiais organų donorais, nebent pasirašė nesutikimą. Tiek informuoto, tiek numanomo sutikimo atveju yra prašoma ir artimųjų raštiško sutikimo.

Numanomo sutikimo modelis pasiteisino kitose šalyse, apklausos rodo, kad donorystei pritaria ir didžioji dauguma Lietuvos piliečių. 

Klausimas dar bus nagrinėjamas Seimo komitetuose, už jį bus balsuojama svarstymo ir priėmimo etapuose.

 

Aplinkosauga

2023 m. kovo 9 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Pakuočių Forumas*2023“. Europa nuolatos skatina įvairias tvarumo priemones, vis daugiau dėmesio skiriama produktų pakuotėms. Konferencijoje buvo diskutuojama apie naujausias tendencijas, verslo laukiančius pokyčius ir galimybes pakuočių srityje, daug dėmesio skiriama pakartotinio naudojimo situacijai apžvelgti. 

 

 

Žmonių su negalia klausimai

2022 m. lapkričio 3 d. kartu su Monika Ošmianskiene registravau du įstatymo projektus dėl šalpos neįgalumo pensijų ir sąlygų dirbti peržiūros žmonėms, kurie negalią įgijo būdami vyresni negu 24 m. ir neturėdami reikiamo darbo stažo. 

spaudos konferencija dėl šalpos pensijų

Susitikimai su tautinėmis bendrijomis

2022 m. rugpjūčio 16 d. susitikau su Lietuvos romų bendruomenės pirmininku Ištvan Kvik ir viešosios įstaigos „Romų visuomenės centras” vadove Svetlana Novopolskaja. Susitikimo metu kalbėjome apie romų socialinę integraciją.

Gyvūnų teisės ir aplinkosauga

2021 m. birželio 11 d. susitikau su Tauragės apskrities valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais, aptarėme galimybes įgyvendinti švietimą apie gyvūnų apsaugą seniūnijose.


2021 m. birželio 11 d.
 su Monika Ošmianskiene lankėmės viešojoje įstaigoje „Jurbarko socialinės paslaugos“, kalbėjome apie įvairių formų smurto problemą visos bendruomenės psichikos sveikatai.

2021 m. vasario 5 d. prisijungiau prie Laikinosios grupės už gyvūnų gerovę ir apsaugą. Gilinausi į Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams, verslinės žūklės ir Kuršių marių būklės ir tyrimų klausimus.

Tabako politika

2022 m. spalio 13 d. mano vadovaujama Priklausomybės prevencijos komisija svarstė klausimą dėl Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projektą ir pritarė siūlymams projekte numatyti tabako žalos mažinimo perspektyvą, grįstą naujausių mokslo tyrimų stebėjimais iki 2035 m. Nacionalinė darbotvarkė daugiau nei dešimtmečiui neturi ir negali ignoruoti greitai augančio naujojo rūkymo reiškinio ir kitų priemonių, kuriomis siekiama mažinti rūkymo keliamą žalą, atsiradimo, bei su šiais reiškiniais susijusių mokslo tyrimų, kintančios šalių politikos, medikų ir kitų specialistų teisės teikti objektyvią informaciją rūkantiesiems. Deja, pagrindiniame, Sveikatos reikalų komitete, šios korekcijos buvo atmestos, ir Nacionalinėje darbotvarkėje iki 2035 m. nutarta nekalbėti apie jokius naujus rūkymo reiškinius ar galimus sprendimus, apsiribojant iki šiol buvusia degiojo rūkymo (apimančio visą rūkymo klausimą) samprata.

2022 m. gegužės 13 d. kartu su kolegomis Seime pristatėme pasiūlymą nukelti el. cigarečių skonių draudimą iki metų galo, kad būtų tinkami pasiruošta įsigaliojimui. Deja, Seimas į pasiūlymą neatsižvelgė, skuboto įsigaliojimo ir nepasirengimo pasekmes visi matėme jau netrukus.

 

 

2022 m. sausio 18 d. pateikiau pasiūlymą Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisoms, kuriomis siekiau neuždrausti visų el. cigarečių skonių, kadangi toks draudimas skatina juodosios rinkos augimą ir rizikos vartotojų sveikatai ir net gyvybei didėjimą. Deja, Seimas į šį pasiūlymą neatsižvelgė.

 

Vaistų politika 

2020 m. gruodžio 15 d. teikiau pasiūlymą LR Farmacijos įstatymui. Savo pasiūlymu siekiau, kad Europos Sąjungos direktyvos, nurodančios, jog vaistinėje turi dirbti bent vienas vaistininkas, nuostatų įgyvendinimas nebūtų atidėliojamas. 

Duomenų skaitmenizavimas

2021 m. vasario 2 d. prisijungiau prie laikinosios LR Seimo grupės Skaitmeninė Lietuva. Esu numačiusi prisidėti prie e. sveikatos sistemos projekto tobulinimo bei siekti didesnio antstolių veiklos skaidrumo, skaitmenizuojant jų teikiamas paslaugas.