Užsienio politika

Užsienio politika

Tarptautinių ryšių plėtojimas ir palaikymas man buvo ypatingai svarbus tiek dirbant nevyriausybiniame sektoriuje, tiek dabar  – Seime. 

Esu Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės pirmininkė, taip pat, Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina, Parlamentinių ryšių su Kinijos Respublika (Taivanu) grupių narė, bei priklausau Seimo delegacijai Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje.

2022 m. vasario 28 d. su mano vadovaujama Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupe, išsiuntėme kreipimąsi į Kanados Parlamento narius su padėka ir raginimu nesustoti teikti pagalbą Ukrainai, ypač didelį dėmesį skiriant karinės ginkluotės tiekimui ir sankcijoms, susijusioms su energetika.

2021 m. gruodžio 21 d. Seime buvo patvirtinta mano ir Laisvės frakcijos kolegų teikta rezoliucija „Dėl žmogaus teisių padėties Afganistane“, kurioje ypatingas dėmesys skirtas Talibano vykdomam terorui prieš moteris ir mergaites.

2021 m. spalio 4 d. dalyvavau Taipėjaus misijos Latvijoje organizuotame Taivano nacionalinės dienos minėjime.

2021 m. rugpjūčio 30 d. dalyvavau Užsienio Reikalų ministerijos organizuotame Lietuvos – Kanados diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečio paminėjime bei dviejų Kanados lietuvių menininkų – Snaigės Šileikos ir Telesforo Valiaus – darbų parodos atidaryme.

 

2021 m. liepos 6 d. susitikau su Kanados ambasadoriumi Kevin Michael Ernest Rex ir pažymėjome nacionalines šventes: Lietuvos Valstybės dieną ir liepos 1 d. minimą Kanados Nacionalinę dieną.

2021 m. kovo 9 d. tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės pirmas susitikimas su Jamie Schmale ir jo vadovaujamos Nordic-Baltic Friendship grupės nariais demokratijos situacijai regione (Sakartvele, Baltarusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) aptarti.

2020 m. lapkričio 18 d. inicijavau Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės įkūrimą, tapau jos pirmininke. Surengti du grupės susitikimai, sudarytas bendradarbiavimo planas. Taip pat, prisijungiau prie Tarpparlamentinių ryšių grupių su Ukraina ir Taivanu – šalimis, kurios patiria sunkumus kelyje į laisvę ir demokratiją.