Užsienio politika

Užsienio politika

Tarptautinių ryšių plėtojimas ir palaikymas man buvo ypatingai svarbus tiek dirbant nevyriausybiniame sektoriuje, tiek dabar  – Seime. 

Esu Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės pirmininkė, taip pat, Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina, Parlamentinių ryšių su Kinijos Respublika (Taivanu) grupių narė, bei priklausau Seimo delegacijai Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje.

Savo darbo Seime metu bandau palaikyti ir puoselėti ryšius ne tik su kitų šalių politikais, tačiau ir su mūsų tautiečiais užsienyje – vizitų ir komandiruočių metu visada susitinku su išeivių bendruomenėmis, išklausau jų idėjų ir parsivežu jas į Lietuvą. 

2023 m. balandžio 6 d. palaikiau dvigubos pilietybės įstatymo projektą.

2022 m. lapkričio 8 d. Seimas pritarė rezoliucijai, kuria griežtai smerkia rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus seksualinius nusikaltimus prieš Ukrainos žmones, reiškia palaikymą visiems ukrainiečiams, patyrusiems seksualinį smurtą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, pasisako už Lietuvos ir kitų valstybių veiksmus, siekiant teisingumo ir kaltųjų atsakomybės už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
Ši rezoliucija – vienas iš mūsų su Ieva Pakarklyte veiksmų paketo, skirto apsaugai nuo seksualinio smurto ir jo prevencijai

2023 m. spalio 25 d. dalyvavau Kanados ambasados Lietuvoje atidaryme.

2022 m. spalio 16-17 d. dalyvavau World Health Summit 2022 Berlyne, kartu su Pasaulio sveikatos organizacija, Olaf Scholz, Emmanuel Marcron, Antonio Guterres (JTO), Bill Gates ir kitais delegatais iš viso pasaulio.

 2022 m. rugpjūčio 6 d. Old Fort Erie (Kanada) sakiau sveikinimo kalbą. 1814 m. kanadiečių kariai, kurių tarpe buvo apie 100 lietuvių, paėmė šią tvirtovę – tai anksčiausios istorinės žinios apie mūsų tautiečius šioje šalyje ir, tuo pačiu, lietuvių bendruomenės Kanadoje istorijos pradžia. Taip pat, apsilankiau šiam mūšiui paminėti skirtame muziejuje.

2022 m. rugpjūčio 5 d. susitikau su Kanados Nacionalinės gynybos komiteto vice pirmininke Christine Normandin ir Tarpparlamentinės draugystės grupės su Baltijos ir Skandinavijos šalimis pirmininku Jamie Schmale.

2022 m. rugpjūčio 5 d. dalyvavau jūrų skautų stovyklos „Camp Romuva” renginyje. 1962 m. Kanados lietuviai netoli Toronto esančio Fox ežero pakrantėje išsipirko žemės lopinėlį ir įrengė ten stovyklavietę, kurioje kiekvienais metais renkasi ne tik Kanadoje ir JAV gyvenantys lietuvių vaikai, bet ir ištisos šeimos, puoselėjančios lietuvybę net po daugybės emigracijos metų. 

2022 m. rugpjūčio 4-6 d. susitikau su Kanados lietuvių bendruomenėmis Monrealyje, Otavoje ir Toronte. Šios bendruomenės, net nepaisant daugelio metų emigracijoje, puoselėja lietuvybę ir stengiasi palaikyti ryšius su tėvyne. Džiaugiuosi galėdama galimybę prisidėti prie šių ryšių palaikymo. 

 

2022 m. birželio 01-03 d. kartu su Laisvės partijos delegacija, dalyvavome ALDE partijos kongrese. Kongreso metu buvo priimta ir Dublino įvairovės deklaracija, įpareigojanti Europos liberalias partijas siekti didesnio LGBT bendruomenės asmenų dalyvavimo politikoje. 

2022 m. birželio 1 d. dalyvavau Lietuvos ambasados Airijoje organizuotame susitikime su Airijos lietuvių bendruomene. 


2022 m. vasario 28 d. su mano vadovaujama Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupe, išsiuntėme kreipimąsi į Kanados Parlamento narius su padėka ir raginimu nesustoti teikti pagalbą Ukrainai, ypač didelį dėmesį skiriant karinės ginkluotės tiekimui ir sankcijoms, susijusioms su energetika.

2021 m. gruodžio 21 d. Seime buvo patvirtinta mano ir Laisvės frakcijos kolegų teikta rezoliucija „Dėl žmogaus teisių padėties Afganistane“, kurioje ypatingas dėmesys skirtas Talibano vykdomam terorui prieš moteris ir mergaites.

2021 m. spalio 4 d. dalyvavau Taipėjaus misijos Latvijoje organizuotame Taivano nacionalinės dienos minėjime.

2021 m. rugpjūčio 30 d. dalyvavau Užsienio Reikalų ministerijos organizuotame Lietuvos – Kanados diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečio paminėjime bei dviejų Kanados lietuvių menininkų – Snaigės Šileikos ir Telesforo Valiaus – darbų parodos atidaryme.

2022 m. vasario 28 d. su mano vadovaujama Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupe, išsiuntėme kreipimąsi į Kanados Parlamento narius su padėka ir raginimu nesustoti teikti pagalbą Ukrainai, ypač didelį dėmesį skiriant karinės ginkluotės tiekimui ir sankcijoms, susijusioms su energetika.

2021 m. gruodžio 21 d. Seime buvo patvirtinta mano ir Laisvės frakcijos kolegų teikta rezoliucija „Dėl žmogaus teisių padėties Afganistane“, kurioje ypatingas dėmesys skirtas Talibano vykdomam terorui prieš moteris ir mergaites.

2021 m. spalio 4 d. dalyvavau Taipėjaus misijos Latvijoje organizuotame Taivano nacionalinės dienos minėjime.

2021 m. rugpjūčio 30 d. dalyvavau Užsienio Reikalų ministerijos organizuotame Lietuvos – Kanados diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečio paminėjime bei dviejų Kanados lietuvių menininkų – Snaigės Šileikos ir Telesforo Valiaus – darbų parodos atidaryme.

 

2021 m. liepos 6 d. susitikau su Kanados ambasadoriumi Kevin Michael Ernest Rex ir pažymėjome nacionalines šventes: Lietuvos Valstybės dieną ir liepos 1 d. minimą Kanados Nacionalinę dieną.

2021 m. kovo 9 d. tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės pirmas susitikimas su Jamie Schmale ir jo vadovaujamos Nordic-Baltic Friendship grupės nariais demokratijos situacijai regione (Sakartvele, Baltarusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) aptarti.

2020 m. lapkričio 18 d. inicijavau Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės įkūrimą, tapau jos pirmininke. Surengti du grupės susitikimai, sudarytas bendradarbiavimo planas. Taip pat, prisijungiau prie Tarpparlamentinių ryšių grupių su Ukraina ir Taivanu – šalimis, kurios patiria sunkumus kelyje į laisvę ir demokratiją.