Įkalinimo įstaigos

Įkalinimo įstaigos

Įkalinimo įstaigos ir su jomis susijusios problemos – dar viena politiškai nepopuliari ir ilgai ignoruota sritis, kurią siekiu atstovauti. Mažinamas įkalintų asmenų skaičius, geresnė įkalintų asmenų integracija ir reabilitacija efektyviai padės spręsti smurto ir skurdo mastą Lietuvoje, taupyti valstybės lėšas ir stiprinti visuomenę.

2022 m. gegužės 3 d. lankiausi Kauno tardymo izoliatoriuje, kur su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais jaunais žmonėmis, darbuotojais ir administracija aptariau darbo su paaugliais specifiką kalinimo įstaigose.

2022 m. kovo 30 d. Sveikatos reikalų komitete kėliau įkalinimo įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų klausimą.

 

2022 m. kovo 2 d. lankiausi Pravieniškių pataisos namuose, kur su įstaigos vadovybe aptariau aktualius bausmių vykdymo sistemos klausimus, dalyvavau nuteistųjų tarybos posėdyje, bendravau su metadono gydymo programoje dalyvaujančiais nuteistaisiais.

2021 m. rugpjūčio 31 d. lankiausi Vilniaus pataisos namuose.

2021 m. rugpjūčio 6 d. susitikau su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska ir jos patarėju Penitencinės sistemos klausimais Roku Uscila aptarėme pataisos įstaigų veiklą, įkalinimo įstaigų reformos koncepciją, projekto svarstymas laukia rudens sesijoje, pokyčiai – kitais metais ir iki 2023 m.

2021 m. birželio 18 d. lankiausi Marijampolės ir Kybartų pataisos namuose.

2021 m. birželio 16 d. Sveikatos reikalų komitete parlamentinė kontrolė dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose.

2021 m. gegužės 28 d. apsilankiau Alytaus Raudonojo Kryžiaus Draugijos „Pasitikėjimo“ kabinete, taip pat, Alytaus Poliklinikoje bei Alytaus Pataisos namuose. Daugiau apie apsilankymą čia.

2021 m. gegužės 19 d. priklausomybių prevencijos posėdyje pasisakiau dėl ŽIV prevencijos paslaugų Lietuvos kalėjimuose. Pilnas posėdis čia.

 

2021 m. kovo 1 d. vyko spaudos konferencija Vėluojantys sprendimai – švirkštai, adatos ir priklausomybės gydymas kalėjimuose“. Kartu dalyvavo asociacijos „Kalinių sąjunga“ sekretorius Tautvaldas Snukiškis, Respublikinio priklausomybės ligų gydymo centro direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus patarėja Brigita Kairienė. 

 

2021 m. vasario 8 d. dalyvavau susitikime su įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais. 

2021 m. vasario 1 d. dalyvavau ir įkalinimo įstaigų klausimą atstovavau pasitarimsu Profesinio mokymo  įstatymo projekto Nr. XIIIP-4978 ir Švietimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4979 išvadų rengėjais  dėl stipendijų mokėjimo pataisos įstaigose esantiems asmenims. 

2021 m. sausio 20 d. susitikau su Kalėjimų departamento direktoriumi. 

2020 m. gruodžio 18 d. organizavau Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų atstovų dalyvavimą dėl COVID  situacijos įkalinimo įstaigose valdymo Sveikatos reikalų komitete. 

2020 m. gruodžio 11 d. susitikau su Lietuvos įkalinimo įstaigose esančiais nuteistaisiais.