Įkalinimo įstaigos

Įkalinimo įstaigos

Įkalinimo įstaigos ir su jomis susijusios problemos – dar viena politiškai nepopuliari ir ilgai ignoruota sritis, kurią siekiu atstovauti. Mažinamas įkalintų asmenų skaičius, geresnė įkalintų asmenų integracija ir reabilitacija efektyviai padės spręsti smurto ir skurdo mastą Lietuvoje, taupyti valstybės lėšas ir stiprinti visuomenę.

Viena prioritetinių temų šioje srityje – Teisingumo ministerijos įgyvendinama Kalėjimų sistemos reforma, prie kurios rengimo ir įgyvendinimo savo pasiūlymais prisidėjau. 

Taip pat, dirbdama Seimo Sveikatos komitete,  stengiuosi užtikrinti, kad pilnavertiškos ir lengvai prieinamos sveikatos apsaugos paslaugos būtų  užtikrinamos visiems to prireikusiems, net ir laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims. 

2024 m. gegužės 30 d. susitikau su naujuoju Kalėjimų tarnybos direktoriumi Mindaugu Kairiu. Susitikimo metu aptarėme vizitus kalėjimuose, nuteistųjų užduodamus klausimus ir iššūkiais, su kuriais susiduria Kalėjimų tarnyba bei nuteistieji. 

2024 m. balandžio 19 d. aplankiau Alytaus kalėjimą.

2024 m. balandžio 5 d. lankiausi Panevėžio kalėjime.

2024 m. kovo 4 d. lankiausi Šiaulių kalėjime.

2024 m. kovo 1 d. vykau į Domeikavos pusiaukelės namus bei Pravieniškių I-ąjį ir II-ąjį kalėjimus.

2023 m. spalio 20 d. vykau į Marijampolės pataisos namus.

2023 m. rugpjūčio 17 d. lankiausi Vilniaus pataisos namuose.

2023 m. balandžio 27 d. Seime palaikiau sprendimą mažinti tam tikrų nusikaltimų baudžiamumą ir šalinti perteklines, pernelyg griežtas BK dalis (BK 199 straipsnio 2 ir 4 dalis).

2022 m. gruodžio 12 d. dalyvavau įkalintų žmonių dirbinių e-parduotuvės atidaryme.

2022 m. gruodžio 2 d. surengta Vilniaus Universiteto mokslininkų konferencija „Dar vis nepripažįstami ir niekieno vaikai? Reakcija į nepilnamečių delikvenciją Lietuvoje”. Tyrimo pristatymas – tai vienas iš būdų skatinti Seimo narius ir kitus sprendimų priėmėjus geriau suprasti baudžiamąją sistemą, požiūrio problemas, reikiamų pokyčių svarbą. „Nepilnamečiai nusikalsta, nes dabar uždraustos fizinės bausmės vaikams, jie nieko nebijo” – su tokiu teiginiu sutinka pusė tyrime apklaustų žmonių. Kaip šios visuomenės nuostatos veikia sprendimus?

 

2022 m. lapkričio 30 d. inicijavau Sveikatos reikalų komiteto išvykstamąjį posėdį į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Posėdyje pasisakė Nuteistųjų tarybų atstovai, kelti klausimai dėl vaistų įsigijimo, sveikatos prevencinių programų, šeimos gydytojo paslaugų prieinamumo, odontologijos paslaugų ir kt. Klausimai bus toliau mano iniciatyva nagrinėjami komitete.

 

2022 m. lapkričio 25 d. dalyvavau Pravieniškių pataisos namų nuteistųjų muzikos grupės „Lietaus šviesa” surengtame koncerte. Susitikau ir bendravau su nuteistaisiais.

2022 m. lapkričio 23 d. mano vadovaujama Priklausomybės prevencijos komisija vykdė parlamentinę kontrolę ir į posėdį kvietėsi Kalėjimų departamento atstovus, pristatyti priklausomybės ligoms ir su jomis susijusioms sritims numatytų paslaugų ir priemonių plėtros įgyvendinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose rezultatus. Taip pat prašyta pateikti atsakymus dėl piliečio skunde įvardintų problemų dėl paslaugų prieinamumo įkalinimo vietose sprendimo.

2022 m. lapkričio 14 d. dalyvavau Kalėjimų departamento nuotoliniame susitikime dėl Nuteistųjų tarybų. Aptartos nuteistųjų tarybų veiklos gerinimo priemonės ir tarybų atstovaujamojo darbo stiprinimas nuo 2023 m.

2022 m. spalio 20 d. dalyvavau konferencijoje „Įkalintų moterų resocializacijos perspektyvos”, gilinausi į įkalintų moterų poreikius ir problemas.

2022 m. spalio 14 d. dalyvavau Vilniaus pataisos namų Žaliosios oazės atidaryme, susitikau ir bendravau su nuteistaisiais, aptarti internetinės dirbinių parduotuvės ir kitų iniciatyvų klausimai. 

2022 m. spalio 11 d. lankiausi Pravieniškių pataisos namuose projekto „Looking at the Stars” koncerte nuteistiesiems, susitikau su projekto iniciatoriais, Kalėjimų departamento atstovais, Pravieniškių pataisos namų administracija dėl resocializacijos stiprinimo klausimų.

2022 m. spalio 2 d. dalyvavau projekto „Looking at the Stars” paramos koncerte, surengtame uždaryto Lukiškių kalėjimo komplekse.

2022 m. rugpjūčio 7 d. Toronte susitikau su visuomeninio projekto „Looking at the Stars” iniciatoriumi Dmitri Kanovich. Ši, Kanadoje prasidėjusi, tačiau sėkmingai ir Lietuvoje veikianti iniciatyva, rengia kalinimo įstaigose klasikinės muzikos koncertus nuteistiesiems, taip prisidedant prie jų tolimesnės resocializacijos.

 

2022 m. birželio 20 d. susitikau su nevyriausybinės organizacijos „Prirašytos rankos” atstove. Šios organizacijos savanoriai padeda laisvės atėmimo bausmę atliekantiems žmonėms grįžti į teisėtą ir visavertišką gyvenimą. Susitikimo metu aptarėme veiklos stiprinimo galimybes, nevyriausybinių organizacijų vaidmenį daugelyje pažeidžiamiausių sričių ir būtinybę stiprinti valstybės skiriamo projektinio finansavimo sistemą.

2022 m. birželio 17 d. Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė Bausmių vykdymo kodeksą ir iš dalies pritarė mano teiktiems pasiūlymams dėl pasimatymų nuteistiesiems. Šie pasiūlymai pagaliau leistų kontaktinius pasimatymus su artimaisiais gauti ir drausmės grupėse esantiems nuteistiesiems. 

2022 m. birželio 14 d. kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministeriją ragindama peržiūrėti kraujo donorystės taisykles ir sudaryti sąlygas nuteistiesiems prisidėti prie labai gerų ir visuomenei reikšmingų darbų. Įkalinimo vietose kraujo donorais tapti kviečiami tik darbuotojai, tuo tarpu nuteistiesiems savanoriška ir neatlygintina donorystė – draudžiama.

2022 m. gegužės 27 d. kreipiausi į Alytaus pataisos namus ir Kalėjimų departamentą dėl kalinčių asmenų apsaugos nuo galimo susidorojimo ir grėsmės gyvybei, po asmeniškai gautos žinios apie vieno iš nuteistųjų  sveikatai kylančios grėsmės. Institucijos pažadėjo kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų. 

2022 m. gegužės 20 d. užregistravau pasiūlymus naujajam Bausmių vykdymo kodeksui, kurie susiję su darbo sąlygomis ir resocializacija, užtikrina  sklandesnį grįžimo į visuomenę procesą, sustiprina kalinių savivaldą. Su pasiūlymais galite susipažinti čia: https://bit.ly/3NpMIJb

2022 m. gegužės 3 d. lankiausi Kauno tardymo izoliatoriuje, kur su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais jaunais žmonėmis, darbuotojais ir administracija aptariau darbo su paaugliais specifiką kalinimo įstaigose.

2022 m. balandžio 4 d. dalyvavau Kalėjimų departamento organizuotoje konferencijoje „Nuteistųjų kolektyvo tarybų veikla ir jos reikšmė įkalinimo įstaigose“. Jos metu atkartojau savo įsitikinimą, kad kelti visus rūpimus klausimus, svarstyti viską, kas skauda ir svarbu, teikti siūlymus, gauti atsakymus – tai yra būtina įkalinimo sistemoje, kad kurtume pozityvią aplinką, užtikrintume resocializaciją ir skatintume tą tikrąjį nuteistųjų ir darbuotojų įgūdžių ir požiūrio bei praktikų pokytį. 

2022 m. kovo 30 d. Sveikatos reikalų komitete kėliau įkalinimo įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų klausimą. Siekiu, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys turėtų teisę ir visas galimybes gauti reikiamą sveikatos priežiūrą, tokią, kokią gautų laisvėje. 

2022 m. kovo 29 d. palaikiau LR Teisingumo ministerijos teikiamą Baudžiamojo kodekso peržiūros paketą. Jame įtraukta ir anskčiau mano registruota 199 str. dėl kontrabandos korekcija.

2022 m. kovo 2 d. lankiausi Pravieniškių pataisos namuose, kur su įstaigos vadovybe aptariau aktualius bausmių vykdymo sistemos klausimus, dalyvavau Nuteistųjų tarybos posėdyje, bendravau su metadono gydymo programoje dalyvaujančiais nuteistaisiais.

2022 m. sausio 24 d. dalyvavau nuotoliniame Nuteistųjų kolektyvo tarybos posėdyje, kurio metu kartu aptarėme aktualius Bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo iššūkius, bei esamas problemas tinkamai plėtoti nuteistųjų darbinius įgūdžius.

2021 m. rugpjūčio 31 d. lankiausi Vilniaus pataisos namuose, kur su administracijos darbuotojais aptarėme kalinčių moterų sąlygas ir reintegracijos į visuomenę galimybes. 

2021 m. rugpjūčio 6 d. susitikau su Teisingumo ministre Ewelina Dobrowolska ir jos patarėju Penitencinės sistemos klausimais Roku Uscila aptarėme pataisos įstaigų veiklą, įkalinimo įstaigų reformos koncepciją, projekto svarstymas laukia rudens sesijoje, pokyčiai – kitais metais ir iki 2023 m.

2021 m. birželio 18 d. lankiausi Marijampolės ir Kybartų pataisos namuose, kur susitikau su šių įstaigų administracija bei laisvės atėmimo bausmę atliekančiais asmenimis, domėjausi jų gyvenimo sąlygomis, teikiamų sveikatos paslaugų kokybe ir priklausomybės ligų gydymo situacija. 

2021 m. birželio 16 d. Sveikatos reikalų komitete parlamentinė kontrolė dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose.

2021 m. gegužės 28 d. apsilankiau Alytaus Raudonojo Kryžiaus Draugijos „Pasitikėjimo“ kabinete, taip pat, Alytaus Poliklinikoje bei Alytaus Pataisos namuose. Daugiau apie apsilankymą čia.

2021 m. gegužės 19 d. priklausomybių prevencijos posėdyje pasisakiau dėl ŽIV prevencijos paslaugų Lietuvos kalėjimuose. Pilnas posėdis čia.

 

2021 m. kovo 1 d. vyko spaudos konferencija „Vėluojantys sprendimai – švirkštai, adatos ir priklausomybės gydymas kalėjimuose“. Kartu dalyvavo asociacijos „Kalinių sąjunga“ sekretorius Tautvaldas Snukiškis, Respublikinio priklausomybės ligų gydymo centro direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus patarėja Brigita Kairienė. 

 

2021 m. vasario 8 d. dalyvavau susitikime su įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais. 

2021 m. vasario 1 d. dalyvavau ir įkalinimo įstaigų klausimą atstovavau pasitarimsu Profesinio mokymo  įstatymo projekto Nr. XIIIP-4978 ir Švietimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4979 išvadų rengėjais  dėl stipendijų mokėjimo pataisos įstaigose esantiems asmenims. 

2021 m. sausio 20 d. susitikau su Kalėjimų departamento direktoriumi. 

2020 m. gruodžio 18 d. organizavau Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų atstovų dalyvavimą dėl COVID  situacijos įkalinimo įstaigose valdymo Sveikatos reikalų komitete. 

2020 m. gruodžio 11 d. susitikau su Lietuvos įkalinimo įstaigose esančiais nuteistaisiais nuotoliniu būdu.