Psichikos Sveikata

Psichikos sveikata

Psichikos sveikata – Lietuvos sveikatos sistemos „podukra”. Psichikos sveikatai Lietuvoje nuolat stinga finansavimo, o pasenusiai ir sovietų laikus menančiai jos struktūrai – politinės valios esminėms reformoms. Priklausomybės ligos – dar viena sritis, kurioje ir šiandien pažeidžiama teisė į gydymą. Mokslu pagrįsto priklausomybės ligų gydymo aprėptis Lietuvoje ilgus dešimtmečius išlieka itin žema. Psichikos sveikata – dar viena apleista sritis į mano politinių tikslų „krepšelį”. 

2023 m. kovo mėn. registravau LR Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas  – užtikrinti pakankamą laikotarpį sulaukti teisingumo aukoms, patyrusioms sunkią seksualinę prievartą vaikystėje.  


2022 m. gruodžio 5 d.
dalyvavau ir skaičiau pranešimą „Baudžiamojo kodekso pokyčiai: seksualinių nusikaltimų reglamentavimo peržiūra žmogaus teisių
apsaugos ir įtvirtinimo aspektu”
 Seime surengtoje konferencijoje „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2022”.

2022 m. gruodžio 5 d. organizavau Seimo narių susitikimą su Rachel Eapen Paul, Norvegijos lyčių lygybės eksperte, GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) komiteto nare.

2022 m. lapkričio 24 d. registravau įstatymo pataisasskirtas apsaugai nuo seksualinio smurto. Taip kelią pradėjo pirmasis Apsaugos nuo seksualino smurto paketo punkto įgyvendinimas.

2022 m. lapkričio 24 d. surengta spaudos konferencija „Sutikimas seksui – kartą ir visiems laikams: štai ką turime žinoti”. Pristatytos Baudžiamojo kodekso korekcijos, padėsiančios išgyvendinti smurtą Lietuvoje ir keisti visuomenės požiūrį į seksualinį smurtą.

2022 m. lapkričio 10 d. SAM atsižvelgia į mano ir Laisvės frakcijos raginimus ir pristato pirmuosius nėščiųjų ir gimdyvių psichikos sveikatos stiprinimo žingsnius: parengtas informacinis leidinys apie galimus psichikos sutrikimus ir rizikas, į tvarkos aprašą įtrauktas reikalavimas informuoti moterį apie depresijos po gimdymo požymius bei pagalbos galimybes. Numato medikų kompetencijų šiais klausimais stiprinimą. 

2022 m. spalio 27 d. kartu su Ieva Pakarklyte registravome pasiūlymą į biudžetą dėl specializuotos pagalbos nukentėjusioms:iems nuo seksualinio smurto plėtros Lietuvoje. Tai buvo antrojo Apsaugos nuo seksualino smurto paketo punkto įgyvendinimas.

2022 m. spalio 20 d. vyko susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru dėl psichikos sveikatos stiprinimo 2023 m., taip pat dėl nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų moterų psichikos sveikatos paslaugų gerinimo. SAM atsižvelgė į Laisvės frakcijos kreipimasi rugsėjo pradžioje ir pristatė trumpo ir ilgo laikotarpio planus nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų moterų psichikos sveikatai užtikrinti.

2022 m. spalio 10 d. moderavau psichikos sveikatos specialistų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) atstovų viešą diskusiją dėl psichikos sveikatos terminų peržiūros ir kalbos rekomendacijų. Kalba formuoja požiūrį į psichikos sunkumus patiriančius žmones, todėl VLKK rekomendacijos oficialiajai vartosenai yra labai svarbios, mažinant psichikos ligų stigmą.

2022 m. spalio 4 d. kartu su Ieva Pakarklyte organizavau specialisčių:tų susitikimą ir diskusiją Seime dėl seksualinio smurto problematikos ir sprendimų Lietuvoje. Susitikime dalyvavo Žmogaus teisių centras, Vilniaus moterų namai, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, Moterų informacijos centras, Įvairovės ir edukacijos namai, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Asociacija „Lygiai”, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, SADM, ŠMSM.

 

2022 m. rugsėjo 22 d. kartu su kolege Ieva Pakarklyte, Seimo spaudos konferencijų salėje pristatėme mūsų rengtą apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų paketą. Juo siekiame užtikrinti apsaugą nuo visų rūšių seksualinių nusikaltimų.

2022 m. rugsėjo 21 d. mano ir kolegės Ievos Pakarklytės iniciatyva, frakcijos vardu kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją, reikalaudami užtikrinti psichikos sveikatos stebėjimo ir priežiūros paslaugas besilaukiančioms ir jau pagimdžiusioms moterims.

2022 m. rugsėjo 19 d. dalyvavau Seime surengtame susitikime ir konsultacijoje su specialistais dėl nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų psichikos sveikatos ir kitų sveikatos paslaugų gerinimo.

2022 m. rugpjūčio 26 d. Laisvės frakcijos Seime vardu, kreipiausi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, ragindama atsisakyti rengiamos Sveikatos ugdymo programos. Programa, vietoje aktualių ir naudingų seksualinės ir visuomeninės sveikatos temų jauniems žmonėms, labiau užsiima doriniu ugdymu.  

2022 m. rugpjūčio 11 d. Sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrai pagaliau patvirtino pakeistus sveikatos reikalavimus esamiems ir būsimiems statutinės vidaus tarnybos pareigūnams. Pagal juos, atvirai apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą pasisakę kandidatai nebus automatiškai šalinami iš atrankos. Dėl šių reikalavimų nesąžiningumo į minėtas institucijas kreipiausi dar metų pradžioje po sulaukto vieno dėl šios tvarkos nukentėjusio piliečio kreipimosi.

2022 m. rugpjūčio 7 d. Toronte susitikau su visuomeninio projekto „Looking at the Stars” iniciatoriumi Dmitri Kanovich. Ši, Kanadoje prasidėjusi, tačiau sėkmingai ir Lietuvoje veikianti iniciatyva, rengia kalinimo įstaigose klasikinės muzikos koncertus nuteistiesiems, taip prisidedant prie jų tolimesnės resocializacijos. 

2022 m. rugpjūčio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino tvarką dėl suaugusiųjų transseksualumo diagnostikos ir gydymo

2022 m. birželio 6 d. dalyvavau susitikime su aktyvistais Judy ir Dennis Shepard. Jų sūnus Mathew prieš 24 m. buvo nužudytas dėl priklausymo LGBTQ+ bendruomenei, o nuo to laiko pora deda pastangas užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams ir skatinti lygiateisiškumą JAV ir visame pasaulyje. Susitikimo metu aptarti žmogaus teisių apsaugos iššūkiai Lietuvoje.

2022 m. birželio 4 d. dalyvavau Baltic Pride eitynėse Vilniuje. LGBTQ+ žmonės dažnai kenčia nuo psichologinio bei fizinio smurto, dalyvaudama išreiškiau visokeriopą palaikymą visiems Lietuvos piliečiams. 


2022 m. gegužės 27 d. kreipiausi į Alytaus pataisos namus ir Kalėjimų departamentą dėl kalinčių asmenų apsaugos nuo galimo susidorojimo ir grėsmės gyvybei, po asmeniškai gautos žinios apie vieno iš nuteistųjų sveikatai kylančios grėsmės. Institucijos pažadėjo kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų. 

2022 m. gegužės 18 d. kartu su Laisvės frakcija kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją, ragindami spręsti vaistų prieinamumo ir tiekimo  problemas aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADHD) turintiems žmonėms

2022 m. gegužės 6 d. susitikau su aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADHD) turinčių žmonių bendruomene, aptarti medikamentų prieinamumo problemą. Šį klausimą kėliau gegužės 11 d. vykusiame Psichikos sveikatos pakomitečio posėdyje. 

 

2022 m. balandžio 22 d. kreipiausi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl medicinoje pasenusių ir menkinamųjų terminų, kaip „narkomanas“, „narkomanija“, „alkoholikas“, „alkoholizmas“. Šie terminai jau seniai nebėra naudojami medicinos ir žmogaus teisių specialistų, o būtent kalbos vartosena psichinės sveikatos srityje yra ypatingai jautri ir svarbi. 

2021 m. rugsėjo 4 d. dalyvavau Kaunas Pride. LGBTQ+ žmonės dažnai kenčia nuo psichologinio bei fizinio smurto, dalyvaudama išreiškiau visokeriopą palaikymą visiems Lietuvos piliečiams. 

2021 m. vasario 15 d. parengtas ir išsiųstas kreipimasis Laisvės frakcijos vardu į LR sveikatos apsaugos ministrą dėl reikiamų veiksmų ŽIV ir užkrečiamų ligų srities darbo efektyvumui užtikrinti. 

2021 m. vasario 4 d. dalyvavau valdančiosios daugumos susitikime su LR sveikatos apsaugos ministerijos ministru ir atstovais, raštu ir žodžiu, o vėliau ir atskirai surengtame nuotoliniame susitikime, teikiau Laisvės frakcijos pastabas dėl psichikos sveikatos ir sveikatos priemonių įtraukimo į Vyriausybės priemonių planą. 

2021 m. sausio 20 d. Seimo Priklausomybių prevencijos komisija parengė ir patvirtino darbų planą, o vasario mėnesį pradėjo rengti posėdžius. Komisijos vardu parengtos ir išsiųstos rekomendacijos LR sveikatos apsaugos ministerijos dėl žemo slenksčio paslaugų  priklausomiems nuo alkoholio asmenims plėtros savivaldybėse bei rekomendacijos dėl horizontalios socialinio ir emocinio ugdymo integracijos į moksleivių švietimą. 

2020 m. gruodžio 18 d. organizavau Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų atstovų dalyvavimą dėl COVID situacijos įkalinimo įstaigose valdymo Sveikatos reikalų komitete. 

2020 m. gruodžio 8 d. buvau patvirtinta Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininke. 

2020 m. gruodžio 2 d. pradėjau darbą LR Seimo Sveikatos reikalų komitete.