Psichikos Sveikata

Psichikos sveikata

Psichikos sveikata – Lietuvos sveikatos sistemos „podukra“. Psichikos sveikatai Lietuvoje nuolat stinga finansavimo, o pasenusiai ir sovietų laikus menančiai jos struktūrai – politinės valios esminėms reformoms. Priklausomybės ligos – dar viena sritis, kurioje ir šiandien pažeidžiama teisė į gydymą. Mokslu pagrįsto priklausomybės ligų gydymo aprėptis Lietuvoje ilgus dešimtmečius išlieka itin žema. Psichikos sveikata – dar viena apleista sritis į mano politinių tikslų „krepšelį”. 

2022 m. gegužės 6 d. susitikau su aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADHD) turinčių žmonių bendruomene, aptarti medikamentų prieinamumo problemą. Šį klausimą kėliau gegužės 11 d. vykusiame Psichikos sveikatos pakomitečio posėdyje. 

 

2022 m. balandžio 22 d. kreipiausi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl medicinoje pasenusių ir menkinamųjų terminų, kaip „narkomanas“, „narkomanija“, „alkoholikas“, „alkoholizmas“. Šie terminai jau seniai nebėra naudojami medicinos ir žmogaus teisių specialistų, todėl reiktų apsvarstyti apie jų išbraukimą iš vartotinų žodžių. 

2021 m. rugsėjo 4 d. dalyvavau Kaunas Pride. LGBTQ+ žmonės dažnai kenčia nuo psichologinio bei fizinio smurto, dalyvaudama išreiškiau visokeriopą palaikymą visiems Lietuvos piliečiams. 

 

2021 m. vasario 15 d. parengtas ir išsiųstas kreipimasis Laisvės frakcijos vardu į LR sveikatos apsaugos ministrą dėl reikiamų veiksmų ŽIV ir užkrečiamų ligų srities darbo efektyvumui užtikrinti. 

2021 m. vasario 4 d. dalyvavau valdančiosios daugumos susitikime su LR sveikatos apsaugos ministerijos ministru ir atstovais, raštu ir žodžiu, o vėliau ir atskirai surengtame nuotoliniame susitikime, teikiau Laisvės frakcijos pastabas dėl psichikos sveikatos ir sveikatos priemonių įtraukimo į Vyriausybės priemonių planą. 

2021 m. sausio 20 d. Seimo Priklausomybių prevencijos komisija parengė ir patvirtino darbų planą, o vasario mėnesį pradėjo rengti posėdžius. Komisijos vardu parengtos ir išsiųstos rekomendacijos LR sveikatos apsaugos ministerijos dėl žemo slenksčio paslaugų  priklausomiems nuo alkoholio asmenims plėtros savivaldybėse bei rekomendacijos dėl horizontalios socialinio ir emocinio ugdymo integracijos į moksleivių švietimą. 

2020 m. gruodžio 18 d. organizavau Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų atstovų dalyvavimą dėl COVID  situacijos įkalinimo įstaigose valdymo Sveikatos reikalų komitete. 

2020 m. gruodžio 8 d. buvau patvirtinta Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininke. 

2020 m. gruodžio 2 d. pradėjau darbą LR Seimo Sveikatos reikalų komitete.