Moterų teisės

Moterų teisės

Moterų teisė spręsti dėl savo kūno, teisė į apsaugą nuo smurto, lygias uždarbio galimybes ir laisvę gyventi be lyčių stereotipų – moterų poreikiai turi būti atspindėti politikoje. Moterų teisių judėjimas, prasidėjęs XIX a. ir iškovojęs tai, kas dabar mums atrodo savaime suprantama – teisę balsuoti, turėti nuosavybę, dirbti norimą darbą, vairuoti ar net važinėti dviračiu – dar nesibaigė.

Šiandien mano darbas yra užtikrinti, kad gimti mergaite nebūtų nesėkmė. Siekiu, kad būtų užtikrintos ne tik lygios teisės, bet ir lygios galimybės Lietuvos moterims ir mergaitėms išpildyti savo potencialą, naudotis valstybės teikiamomis paslaugomis, prisidėti prie visuomeninio gyvenimo ir, svarbiausia, jaustis saugiai tiek viešumoje, tiek savo artimoje aplinkoje.

Plačiau apie mano veiklą reprodukcinių teisių srityje galite skaityti čia. 

 

 

2023 m. gruodžio 6-14 d. buvau Lietuvos delegacijos projekte, skirtame paslaugų teikimo nuo seksualinio smurto nukentėjusioms moterims klausimams spręsti Jungtinėse Amerikos Valstijose, dalyvė. Vizito metu Floridoje ir Kalifornijoje tyrėme skirtingus pagalbos paslaugų centrus ir modelius.

2023 m. lapkričio 13-14 d. dalyvavau tarptautinėje Women Leaders konferencijoje „Reykjavík Global Forum 2023“.

2023 m. lapkričio 10 d. organizavau konferenciją „Tarptautinės kovos dėl vaikų globos ir smurtas prieš moteris: kas veikia, kas ne, ir ką būtina keisti?“. Jos metu Jungtinių Tautų ekspertė R. Alsalem išsamiai pristatė birželį pasirodžiusią ataskaitą „Vaikų globa, smurtas prieš moteris ir vaikus“.

2023 m. spalio 18 d. dalyvavau susitikime su Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialiąja įgaliotine seksualinio smurto konfliktuose klausimais Pramila Patten.

2023 m. rugpjūčio mėn. organizavau spaudos konferenciją „Tarptautinės vaikų globos bylos – ar Lietuva jų vengia?”

2023 m. liepos 25 d. kartu su Europos parlamentarų forumo delegacija dalyvavau koncerencijoje Women Deliver. Tai didžiausia pasaulinė konferencija lyčių lygybės klausimais, ji šiemet vyko Ruandoje.

 

 2023 m. balandžio 11 d. suorganizavau Laikinosios Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės posėdį. Jo metu kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, akušeriais-ginekologais, gydymo įstaigų atstovais, NVO aptarėme cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarką. Taip pat klausimus, susijusius su moterų psichikos sveikatos priežiūra. 


2022 gruodžio 5 d. 
dalyvavau ir skaičiau pranešimą „Baudžiamojo kodekso pokyčiai: seksualinių nusikaltimų reglamentavimo peržiūra žmogaus teisių
apsaugos ir įtvirtinimo aspektu” 
Seime surengtoje konferencijoje „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2022”.

 

 

2022 gruodžio 5 d. organizavau Seimo narių susitikimą su Rachel Eapen Paul, Norvegijos lyčių lygybės eksperte, GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) komiteto nare.

2022 lapkričio 24 d. registravau įstatymo pataisas, skirtas apsaugai nuo seksualinio smurto. Taip kelią pradėjo pirmasis Apsaugos nuo seksualino smurto paketo punkto įgyvendinimas.

2022 lapkričio 24 d. surengta spaudos konferencija „Sutikimas seksui – kartą ir visiems laikams: štai ką turime žinoti”. Pristatytos Baudžiamojo kodekso korekcijos, padėsiančios išgyvendinti smurtą Lietuvoje ir keisti visuomenės požiūrį į seksualinį smurtą.

 

2022 m. lapkričio 10 d. SAM atsižvelgia į mano ir Laisvės frakcijos raginimus ir pristato pirmuosius nėščiųjų ir gimdyvių psichikos sveikatos stiprinimo žingsnius: parengtas informacinis leidinys apie galimus psichikos sutrikimus ir rizikas, į tvarkos aprašą įtrauktas reikalavimas informuoti moterį apie depresijos po gimdymo požymius bei pagalbos galimybes. Numato medikų kompetencijų šiais klausimais stiprinimą. 

2022 m. lapkričio 8 d. Seime buvo priimta mano ir Ievos Pakarklytės rezoliucija, pasmerkianti Rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus seksualinius nusikaltimus prieš Ukrainos žmones. Tai buvo trečiojo Apsaugos nuo seksualinio smurto paketo punkto įgyvendinimas.

2022 m. spalio 27 d. kartu su Ieva Pakarklyte registravome pasiūlymą į biudžetą dėl specializuotos pagalbos nukentėjusioms:iems nuo seksualinio smurto plėtros Lietuvoje. Tai buvo antrojo Apsaugos nuo seksualinio smurto paketo punkto įgyvendinimas.

2022 m. spalio 20 d. vyko susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru dėl psichikos sveikatos stiprinimo 2023 m., taip pat dėl nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų moterų psichikos sveikatos paslaugų gerinimo. SAM atsižvelgė į Laisvės frakcijos kreipimasi rugsėjo pradžioje ir pristatė trumpo ir ilgo laikotarpio planus nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų moterų psichikos sveikatai užtikrinti.

2022 m. spalio 16-18 d. dalyvauju Pasaulio sveikatos viršūnių susitikime ir gilinuosi į seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų plėtros planus Europos Sąjungos šalyse ir galimybes Lietuvai.

2022 m. spalio 4 d. kartu su Ieva Pakarklyte organizavau specialisčių:tų susitikimą ir diskusiją Seime dėl seksualinio smurto problematikos ir sprendimų Lietuvoje. Susitikime dalyvavo Žmogaus teisių centras, Vilniaus moterų namai, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, Moterų informacijos centras, Įvairovės ir edukacijos namai, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Asociacija „Lygiai”, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, SADM, ŠMSM.

2022 m. rugsėjo 29 d. palaikiau Seimo rezoliuciją, pasmerkiančią Irane vykdomą terorą prieš moteris ir kitus žmogaus teisių pažeidimus. 

2022 m. rugsėjo 22 d. kartu su kolege Ieva Pakarklyte, Seimo spaudos konferencijų salėje pristatėme mūsų rengtą apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų paketą. Juo siekiame užtikrinti apsaugą nuo visų rūšių seksualinių nusikaltimų.

 

 

 

2022 m. rugsėjo 21 d. mano ir kolegės Ievos Pakarklytės iniciatyva, frakcijos vardu kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją, reikalaudami užtikrinti psichikos sveikatos stebėjimo ir priežiūros paslaugas besilaukiančioms ir jau pagimdžiusioms moterims.

2022 m. rugsėjo 19 d. dalyvavau Seime surengtame susitikime ir konsultacijoje su specialistais dėl nėščiųjų ir pagimdžiusiųjų psichikos sveikatos ir kitų sveikatos paslaugų gerinimo.

2022 m. rugsėjo 10-13 d. dalyvavau Europos parlamentarų dialoge dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos karo ir neramumų zonose. Kelti paslaugų prieinamumo Ukrainoje klausimai ir aptarti Europos šalių pagalbos teikimo būdai.

2022 m. rugpjūčio 26 d. Laisvės frakcijos Seime vardu, kreipiausi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, ragindama atsisakyti rengiamos Sveikatos ugdymo programos. Programa, vietoje aktualių ir naudingų seksualinės ir visuomeninės sveikatos temų jauniems žmonėms, labiau užsiima doriniu ugdymu.  

2022 m. kovo 15 d. Seimas galutinai patvirtino mano palaikytą Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakciją. Nors nebuvo pritarta mano pasiūlymui įvesti smurto lyties pagrindu sąvokos, tačiau šis įstatymas įvedė labai reikalingą smurto orderį.

2022 m. kovo 15 d. kartu su visuomeninėmis organizacijomis surengiau spaudos konferenciją „Valstybės atsakas į smurtą prieš moteris: ar išdrįsime imtis realių veiksmų?“, skirtą „smurto lyties pagrindu“ sąvokos aptarimui, apsaugant su smurtu susiduriančias moteris. 

 


2022 m. sausio 15 d. Seimas svarstė naująją Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakciją. Deja, mano teiktam pasiūlymui įtraukti „smurto lyties pagrindu“ sąvoką nebuvo pritarta. 

2022 m. sausio 20 d. tapau Laikinosios Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės pirmininke. Šioje grupėje toliau stengsimės užtikrinti Lietuvos gyventojų teisę į naujausius mokslo pasiekimus reprodukcinės sveikatos srityje bei modernų ir pasaulietinį lytinį švietimą mūsų mokyklose.

2021 m. gruodžio 21 d. Seime buvo patvirtinta mano ir Laisvės frakcijos kolegų teikta rezoliucija „Dėl žmogaus teisių padėties Afganistane“, kurioje ypatingas dėmesys skirtas Talibano vykdomam terorui prieš moteris ir mergaites.

2021 spalio 20 – 22 d. įvyko vizitas Varšuvoje, kur buvo Europos Parlamentarų forumas, skirtas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos klausimams. Buvau išrinkta šio forumo Vykdomojo komiteto nare.